Nieuwe functie: draag zelf verbeteringen aan

Nieuwe functie: draag zelf verbeteringen aan

Vandaag lanceren we met veel plezier onze nieuwe functie Alternatieven voorstellen. Hiermee kunnen MyHeritage-gebruikers in SuperSearch™ historische gegevens met verkeerd overgeschreven of gespelde namen verbeteren. In dit artikel bieden we een overzicht van de uitdagingen die het overschrijven van historische akten met zich meebrengen. Daarna leggen we uit hoe u de fouten die u tegenkomt met deze nieuwe functie kunt verbeteren. Tot slot geven we enkele praktijkvoorbeelden van de gunstige effecten die uw bijdragen voor de hele genealogische gemeenschap kunnen hebben.

“Vergissen is menselijk.” Een overzicht van de uitdagingen van transcriptie

We zijn allemaal weleens gestuit op records met historische gegevens die vol stonden met fouten. Mensen maken nou eenmaal fouten! Maar waarom staan er zoveel fouten in records met historische gegevens? Alle documenten waren vroeger handgeschreven en de documenten die bewaard zijn gebleven, zijn vaak geschreven in een handschrift dat naar hedendaagse begrippen zeer moeilijk leesbaar is. Computers en spellingcontrole bestonden nog niet. Vele jaren later zijn bedrijven als MyHeritage begonnen met de transcriptie van de akten, om een doorzoekbare index te maken. Hierbij moet zeer moeilijk leesbaar handschrift worden ontcijferd, wat vaak tot fouten leidt. Soms zijn de fouten niet eens van ons maar zijn ze de schuld van de ambtenaren die de documenten hebben opgesteld. Sommige belangrijke records bevatten onjuiste informatie, omdat mensen om uiteenlopende redenen over bepaalde feiten hebben gelogen, bijvoorbeeld over hun leeftijd.

Schrijf dit maar eens over! Een voorbeeld van handschrift dat moeilijk valt te ontcijferen in een oud kerkregister uit Canada

Schrijf dit maar eens over! Een voorbeeld van handschrift dat moeilijk valt te ontcijferen in een oud kerkregister uit Canada

Stelt u zich een Amerikaanse immigratieambtenaar voor. Hij ontvangt ergens in een aankomsthaven in de Verenigde Staten een immigrant die net uit Oost-Duitsland is aangekomen. De immigrant geeft de naam van zijn Duitse vader aan de ambtenaar op maar deze spelt de hem totaal onbekende naam vanwege taalproblemen verkeerd op de passagierslijst. Vervolgens, 100 jaar later, kan een deskundige die de akte voor MyHeritage indexeert niet lezen wat de immigratieambtenaar heeft geschreven. Ze maakt een fout in de transcriptie, waardoor de naam nu dubbel fout is gespeld.

Soms is iemands naam in de akte correct gespeld maar gaat er tijdens de transcriptie iets fout. De verkeerde naam wordt ingevoerd, een naam wordt verkeerd ingevoerd omdat het handschrift onleesbaar is of er is sprake van een andere menselijke fout. MyHeritage besteedt de transcripties uit aan teams in het buitenland. Daar worden voor ons jaarlijks handmatig afschriften gemaakt van honderden miljoenen records. Omdat het handwerk is, en vanwege alle bovengenoemde redenen, sluipen er soms fouten in de transcripties.

Het komt ook voor dat medewerkers die de transcripties maken vanwege culturele barrières sommige namen in de akten niet begrijpen. Neem het voorbeeld van een ervaren Indiase kopiist die de naam van een in de Verenigde Staten aangekomen Italiaanse moet overschrijven maar geen ervaring heeft met Italiaanse namen. In zo’n geval is een foutje snel gemaakt. Het is voor de medewerkers vaak onmogelijk om cultureel begrip te hebben van alle talen op de wereld, dus er zullen altijd fouten worden gemaakt.

Het grootste probleem dat door dergelijke fouten ontstaat, is dat een record met een verkeerd overgeschreven naam voor genealogen vaak onvindbaar is, omdat de meeste mensen op naam zoeken. Sommige fouten in namen worden probleemloos afgevangen door de zoekmachine van MyHeritage. Bijvoorbeeld, als de achternaam van uw familielid “Rasmussen” is, en de naam is verkeerd overgeschreven als “Rasmusson”, dan zal de zoekmachine de record nog steeds vinden, omdat de namen hetzelfde klinken. Andere soorten fouten kunnen echter zo onvoorspelbaar zijn dat een zoekmachine er niets mee kan beginnen.

Bijvoorbeeld, als u in een volkstellingscollectie naar leden van het gezin “Fisk” zoekt, en ze staan ten onrechte in de database als “Fish”, dan is het zo goed als onmogelijk om hun records te vinden. Dit is een voorbeeld uit de praktijk. In de onderstaande record was “Mary Fisk” onjuist als “Mary Fish” gekopieerd in de collectie Federale volkstelling van 1940 in de Verenigde Staten van MyHeritage.

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

De persoon die de transcriptie deed voor for dit record heeft niet goed opgelet! Mary en twee van haar broers hadden als “Fisk” moeten worden overgenomen (de transcriptie van de achternaam van de ouders is juist) en niet als “Fish”. Deze akte is niet alleen onjuist overgeschreven, maar ook inconsequent!

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Als je de akte goed bekijkt, zie je dat de “k” in Fisk gemakkelijk verkeerd kan worden geïnterpreteerd als een “h”, en dat is precies wat er in de transcriptie is gebeurd. Het is gemakkelijk te begrijpen hoe er fouten in transcripties ontstaan, zeker door de combinatie van menselijke fouten en een vreselijk handschrift.

Interessant genoeg zijn de namen van deze familie wel juist overgenomen in de MyHeritage-collectie Federale volkstelling van 1930 in de Verenigde Staten. Daar heet iedereen keurig “Fisk”.

Voorbeelden

Hieronder is een voorbeeld van een verkeerd gespelde naam in de grafstenencollectie BillionGraves op MyHeritage. Een gebruiker (eigenlijk Daniel Horowitz, één van onze genealogie-experts) stelde ons voor om Hyman Posenberg in onze database te corrigeren in Hyman Rosenberg:

De afbeelding van het graf hieronder laat zien dat de juiste spelling van de naam in feite “Hyman Rosenberg” is. De fout is begrijpelijk. Zoals bij veel grafstenen hebben de elementen in de loop der tijd hun tol geëist. De hoofdletter “R” is deels afgesleten en lijkt nu op een “P”.

Fout in de transcriptie van een grafsteen

Fout in de transcriptie van een grafsteen

Een ander voorbeeld van een fout in een record is te vinden in de volkstellingsgegevens voor Mary Cubitt Francis in de collectie De Engeland en Wales Volkstelling van 1861. Mary was onjuist overgenomen als “Mary Cnlitt Francis” en een vriendelijke MyHeritage-gebruiker heeft onze nieuwe functie gebruikt om een alternatieve naam voor te stellen:

Bij grondige bestudering van de akte blijkt de naam van Mary Cubitt Francis goed te zijn gespeld, hoewel het handschrift niet eenvoudig valt te ontcijferen.

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

De nieuwe functie Alternatieven voorstellen

Zoals we hierboven hebben laten zien, staan records met historische gegevens vol fouten. Maar daar kunt u nu iets aan doen! Tot nu toe kon u een fout die u in een record vond niet verhelpen. U kon de fout accepteren en de record toch gebruiken maar u kon uw kennis niet doorgeven aan andere gebruikers in de genealogische gemeenschap. Met onze nieuwe functie kunt u fouten die u in SuperSearch™ tegenkomt direct corrigeren. Met uw alternatieve spelling helpt u alle gebruikers.

Het is goed om te weten dat de naam uit de transcriptie niet zal worden vervangen door voorgestelde alternatieve namen. De correcties worden als alternatieven toegevoegd. Ze worden geïndexeerd als synoniemen en als uw suggestie verkeerd is – als gevolg van weer een andere menselijke fout – dan kan een andere gebruiker een juiste suggestie indienen. Er kunnen meerdere alternatieve namen aan één record worden toegevoegd.

U kunt onder meer alternatieve namen voorstellen in de collecties Volkstellingen en kiezerslijsten, Geboorte, huwelijk en overlijden, Passagierslijsten en Leger. Alle records met een naamveld kunnen nu worden verbeterd.

Als u een fout tegenkomt in een record in SuperSearch, bijvoorbeeld omdat u de handgeschreven tekst beter begrijpt of persoonlijk meer weet over de betreffende persoon, dan kunt u de spelling van de voornaam, achternaam of voor- en achternaam voorstellen. Zo kunt u iedere naam in bijna iedere record verbeteren. Uw bijdrage zal de hele MyHeritage Community tot steun zijn, want alle correcties worden wekelijks automatisch geïndexeerd voor de MyHeritage-zoekmachine. Andere gebruikers zullen de record nu kunnen vinden als ze met de juiste naam zoeken. Voorheen moesten ze er maar naar raden met welke verkeerde naam ze moesten zoeken.

Een naam in een record verbeteren

Als u een naam in een record wilt verbeteren, klikt u onder in de record op “Alternatief voorstellen”.

Als u een volkstellingsrecord bekijkt, ziet u meestal een lijst met verschillende namen die aan de record zijn gekoppeld, omdat die personen tot hetzelfde huishouden of huisadres behoren. Zie het voorbeeld voor het gezin Fisk, hieronder:

Als er meerdere namen aan een record zijn gekoppeld, zal er een vervolgkeuzelijst met namen verschijnen, wanneer u op “Alternatief voorstellen” klikt. Klik in de lijst op de naam die u wilt verbeteren.

Als u de record van een familie verbetert en er zijn veel namen aan die record gekoppeld, dan raden we u aan om alle namen te verbeteren, bijvoorbeeld als de achternaam verkeerd is gespeld.

Namen van leden van het gezin “Fisk” verbeteren

Namen van leden van het gezin “Fisk” verbeteren

Als de record slechts aan één persoon is gekoppeld, hoeft u geen naam te selecteren.

Wanneer u (indien van toepassing) een naam hebt geselecteerd, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u uw verbeteringen kunt opgeven.

Geef de namen op die volgens u correct zijn. Kies daarna een reden voor de alternatieve naam die u voorstelt.

Het veld Notities is van belang om aan andere gebruikers uit te leggen welke aanvullende kennis u over de betreffende persoon heeft of waarom u ervan overtuigd bent dat uw verbetering juist is.

Bijvoorbeeld: “Mary Fisk is mijn oudtante en ze wordt vanwege een fout in de transcriptie hier Mary Fish genoemd.” Klik op “Verzenden” als u klaar bent.

Wat er gebeurt nadat u een alternatieve naam hebt voorgesteld

De alternatieve naam die u hebt toegevoegd, wordt onmiddellijk in het systeem opgeslagen. MyHeritage verwerkt alternatieve namen automatisch één keer per week. Vervolgens kan de persoon ook door de zoekmachine worden gevonden met de naam die u hebt bijgedragen. De door u voorgestelde alternatieve naam wordt bovenaan de pagina weergegeven, onder de naam uit de oorspronkelijke transcriptie.

Aan sommige records, zoals de records met volkstellingsgegevens, wordt een handige lijst met voorgestelde namen toegevoegd, zoals in het voorbeeld hieronder:

Daarnaast wordt aan records met voorgestelde alternatieven een nieuwe sectie toegevoegd, genaamd “Alternatieven die door MyHeritage-leden zijn bijgedragen”. Deze sectie toont de oorspronkelijke naam in de record, het voorgestelde alternatief, de reden voor de voorgestelde wijziging en eventuele notities die zijn toegevoegd. Daarnaast wordt de gebruiker vermeld die een bepaalde verbetering heeft aangebracht.

U kunt uw voorstellen op elk gewenst moment wijzigen. Klik daarvoor op het pictogram Bewerken (potlood). Als u een fout hebt gemaakt, kunt u het door u voorgestelde alternatief ook verwijderen. Klik daarvoor op het pictogram Verwijderen (prullenbak).

Nadat u een alternatief hebt ingediend, kunnen andere gebruikers die in de record zijn geïnteresseerd via MyHeritage contact met u opnemen (indien u daar in uw privacyinstellingen toestemming voor hebt gegeven). Uw contactinformatie wordt uiteraard nooit onthuld, alleen uw gebruikersnaam. Omgekeerd geldt dat u de gebruikersnamen ziet van andere leden die alternatieven hebben aangedragen. U hebt ook de mogelijkheid om contact met hen op te nemen, als hun privacyinstellingen dat niet verbieden.

Het kan nuttig zijn om contact op te nemen met mensen die alternatieve namen hebben voorgesteld. Ze zijn waarschijnlijk goed geïnformeerd over de persoon of familie in de record en het kunnen verwanten zijn, als ze interesse hebben in dezelfde record als u.

Contact opnemen met een andere gebruiker die een correctie heeft ingediend

Contact opnemen met een andere gebruiker die een correctie heeft ingediend

Als u de muiscursor over het pictogram Notitie beweegt, verschijnt er een tooltip met de notities van de indiener.

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Alternatieve namen worden binnen enkele dagen voor alle gebruikers van MyHeritage zichtbaar, omdat ze iedere week automatisch voor de zoekmachine worden geïndexeerd.

De voorgestelde alternatieven worden ook in de zoekresultaten weergegeven. Iemand die bijvoorbeeld “Mary Fisk” opzoekt in de Federale volkstelling van 1940 in de Verenigde Staten zal de betreffende record nu vinden dankzij het voorgestelde alternatief.

Aanvullende opmerkingen

Er zijn een paar collecties waarin de mogelijkheid om alternatieven voor te stellen, is uitgeschakeld, zoals tekstcollecties (Kranten, Boeken etc.) en de collectie Stambomen. Kranten en boeken worden meestal gescand met behulp van optische tekenherkenning en zijn dus niet handmatig overgeschreven. We willen in een later stadium voor dergelijke collecties een mogelijkheid toevoegen om aantekeningen te plaatsen bij om het even welk woord, dus niet alleen bij de namen. Records in de stamboomcollecties mag u niet wijzigen, omdat ze een kopie zijn van iemands actieve stamboom. Als u een fout in iemands stamboom ontdekt, raden we u aan om contact op te nemen met de beheerder van die stamboom. Als de beheerder de door u voorgestelde correctie verwerkt, wordt de wijziging ook automatisch aan de zoekmachine doorgegeven. Op die wijze wordt de oorzaak van de fout aangepakt, niet alleen de symptomen.

De nieuwe functie is bedoeld voor een bepaald soort fouten. We raden u aan om deze functie te gebruiken om fouten in namen te verbeteren. Onderdruk de behoefte om gegevens toe te voegen die alleen bekend zijn bij uzelf en die niet in de record worden weergegeven. Dit beperkt het risico dat u andere onderzoekers op het verkeerde been zet met aanvullende informatie over de verkeerde persoon. Als u bijvoorbeeld een overlijdensakte bekijkt en de trouwdatum en de naam van de echtgenote kent, gebruik de functie Alternatieven voorstellen dan niet om die gegevens toe te voegen. In plaats daarvan kunt u deze informatie in een opmerking delen.

Alternatieven voorstellen is een gratis functie die iedereen kan gebruiken. Daarbij moet worden aangetekend dat u alleen alternatieven kunt voorstellen als u toegang tot het betreffende record hebt. Sommige MyHeritage-records zijn uitsluitend beschikbaar voor gebruikers met een Data- of Complete-abonnement.

Het verbeteren van namen is nog maar het begin. Dit is de eerste stap in de richting van een krachtige functie om aantekeningen bij records te plaatsen, die we geleidelijk zullen uitrollen. Als we merken dat veel gebruikers deze functie handig vinden, zullen we de komende fasen versneld implementeren. We zullen dan een mogelijkheid bieden om fouten in andere velden in de historische gegevens te corrigeren, zoals datums, plaatsen, benamingen, beroepen, leeftijden etc.

Tot slot

Het doet ons veel genoegen deze functie vrij te geven en MyHeritage-gebruikers de mogelijkheid te geven om verkeerd overgeschreven namen in historische gegevens te verbeteren, waardoor de genealogische gemeenschap meer gegevens over hun verwanten zal kunnen vinden. We hopen dat de miljarden records op MyHeritage door deze functie en met uw hulp met de dag nauwkeuriger zullen worden en daardoor behulpzamer voor genealogen.

Veel plezier!

Het MyHeritage Team

Opmerkingen

Het e-mailadres wordt privé gehouden en wordt niet weergegeven.

  • Frans Maarschalkerweerd

    december 12, 2017

    Het lijkt wel dat personen die naar Amerika zijn vertrokken hun eigen naam niet mogen gebruiken of op zijn Amerikaans zijn geschreven.