Nieuwe historische collecties: toegevoegd in oktober 2018

Reacties

We zijn blij dat we de toevoeging van ruim 20,7 miljoen historische gegevens aan SuperSearch™ kunnen aankondigen. Het totale aantal beschikbare records komt daarmee op ruim 9,3 miljard. De collecties omvatten de collecties England & Wales, index van testamenten en probates, 1853-1943, Volkstelling Canada 1921, Volkstelling Denemarken 1787 en Volkstelling Denemarken 1801.

Hier vindt u meer informatie over deze recente toevoegingen:­

Collectie
Omschrijving
Aantal gegevens
Exclusief bij MyHeritage
Link om te zoeken
Engeland & Wales, Index van testamenten en probates, 1853-1943
Index van testamenten, goedgekeurde nalatenschappen en administratiebrieven voor de jaren 1853-1943
10,315,696 gegevens
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken
Volkstelling Canada 1921
De Volkstelling registreerde het volgende: naam, relatie met gezinshoofd, burgerlijke staat, leeftijd op laatste verjaardag, geboorteplaats, nationaliteit, immigratiejaar, naturalisatiejaar en religie.
8,683,491 gegevens
Niet exclusief
Nu collectie doorzoeken
Volkstelling Denemarken 1787
De Deense Volkstelling van 1787 had alleen betrekking op het Koninkrijk Denemarken. In de hertogdommen Sleeswijk en Holstein vond geen volkstelling plaats.
841,681 gegevens
Exclusief
Nu collectie doorzoeken
Volkstelling Denemarken 1801
De Deense Volkstelling van 1801 had alleen betrekking op het Koninkrijk Denemarken. In de hertogdommen Sleeswijk en Holstein vond geen volkstelling plaats.
943,680 gegevens
Exclusief
Nu collectie doorzoeken

England & Wales, index van testamenten en probates, 1853-1943

Deze collectie is een index van testamenten en juridische documenten met betrekking tot nalatenschappen uit de periode 1853-1943. De collectie omvat 10.315.696 records. Een klein deel van deze collectie bevat overlijdensakten uit andere landen, vanwege de uitgestrektheid van het Britse Rijk in het begin van de twintigste eeuw.

De informatie die in een index van probates is geregistreerd omvat: de naam van de overledene, de datum van overlijden, de woonplaats, de plaats van overlijden, de omvang van de nalatenschap, het beroep en de namen en verwantschapsbanden van eventuele begunstigden. Deze registers kunnen dienen als een praktische vervanging voor de belangrijkste akten van de burgerlijke stand, zoals overlijdensakten.

Deze collectie documenteert een belangrijke ontwikkeling in het Engelse erfrecht. Voorafgaand aan 1857 vielen juridische machtigingen voor executeurs onder de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken van de Anglicaanse Kerk.

In 1857 werd er een wet aanvaard (Court of Probate Act 1857) om een nieuwe burgerlijke rechtbank op te richten om centraal testamenten te bevestigen en executeurs te machtigen. Daarmee werd alle jurisdictie van de kerkelijke rechtbanken van de Anglicaanse Kerk overgedragen aan Her Majesty’s Court of Probate.

Deze collectie is een index van vier documenttypes:

  1. Grant of Probate: juridisch document dat de executeur(s) machtigt om de nalatenschap van een overledene volgens de bepalingen van het testament te beheren.
  2. Letter of Administration: juridisch document dat de executeur(s) machtigt om de nalatenschap van een overledene te beheren, indien er vóór overlijden geen testament is opgemaakt.
  3. Scottish Confirmation: het Schotse equivalent van een Grant of Probate.
  4. Eik to a Confirmation: een aanvullend juridisch document met een opsomming van bezittingen die nog niet in de oorspronkelijke Scottish Confirmation waren opgenomen.

Hier is de record van violist Wallace Henry Hartley, de bandleider aan boord van de RMS Titanic.

Historical Records: Wallace Henry Hartley, bandleader aboard the RMS Titanic
Wallace Henry Hartley, bandleider aan boord van de Titanic

Hij stierf toen het schip op 15 april 1912 zonk. Uit deze Letter of Administration blijkt dat zijn nalatenschap in handen werd gegeven van zijn broer Albion Hartley, een verzekeringsagent.

Historical Records Letter of Administration of Wallace Henry Hartly drawn from The England & Wales, Index of Wills and Probates, 1853-1943
Letter of Administration van Wallace Henry Hartley (klik om te vergroten)

Volkstelling Canada 1921

Tijdens de Canadese volkstelling van 1921 werden er 8.683.491 personen geteld. Tijdens deze op 1 juni 1921 uitgevoerde volkstelling werd het volgende geregistreerd: de naam, de relatie met het gezinshoofd, de burgerlijke staat, de leeftijd op de laatste verjaardag, de geboorteplaats, de nationaliteit, het immigratiejaar, het naturalisatiejaar en de religie. Eerst werd het gezinshoofd geregistreerd, gevolgd door de andere gezinsleden, met aanvullende informatie over het beroep, de opleiding, de geletterdheid en de gebreken.

Er stonden Franse en Engelse opschriften boven de kolommen van het tellingsformulier. De antwoorden werden geregistreerd in de plaatselijke taal. In de Canadese territoria werd een vereenvoudigde versie van het tellingsformulier gebruikt. De volkstellers die aan Yukon Territory en Northwest Territories waren toegewezen, mochten al vóór 1 juni beginnen.

In deze collectie vinden we de record van Agnes Macphail, de eerste vrouw die in het Canadese parlement werd verkozen.

Historical Records Agnes Mcphail, First woman elected to the Canadian Parliament
Agnes Macphail, de eerste vrouw die in het Canadese parlement werd verkozen

Ze was van 1921 tot 1940 lid van het Canadees Lagerhuis en later van de wetgevende vergadering van Ontario (1943-1945 en 1948-1951). Macphail zei ooit het volgende over haar ambt: “De meeste vrouwen denken dat politiek niet ladylike is. Nou, ik ben geen lady. Ik ben een mens.” De record leert ons dat Macphail, 30 jaar oud, een kostganger van Schotse afkomst is, afkomstig uit North York, Ontario. Slechts een jaar later, in 1921, schreef ze geschiedenis als eerste vrouw in het Canadese parlement.

Historical Records 1921 Census Record of Agnes McPhail
Gegevens van Agnes Macphail in de volkstelling van 1921 (klik om te vergroten)

De afbeeldingen in deze collectie zijn beschikbaar gesteld door de Library and Archives Canada.

Volkstelling Denemarken 1787

De Deense volkstelling van 1787 werd gehouden op 1 juli 1787 en omvat 841.681 records. De volkstelling had alleen betrekking op het Koninkrijk Denemarken. In de hertogdommen Sleeswijk en Holstein vond geen census plaats. De geregistreerde informatie omvat naam, woonplaats, leeftijd, burgerlijke staat, positie in het gezin en beroep. Voor kinderen geeft de volkstelling ook aan of ze wettig zijn en uit welk huwelijk ze zijn geboren.

In deze collectie bevindt zich ook de record van Nicolai Abildgaard, een Deense neoklassieke schilder die bekend staat als een van de belangrijkste kunstenaars van de Gouden Eeuw van de Deense schilderkunst. Hij was ook hofschilder van historiestukken.

Historical Records: A painting of Nicolai Abildgaard from 1772, by the artist Jens Juel
Een schilderij van Nicolai Abildgaard uit 1772, van de hand van de schilder Jens Juel

De record geeft aan dat Nicolai woonde in Prinsens Palæ, Hofetaten, Kopenhagen, Denemarken.

 Historical Records Census Record of Nicolai Abildgaard
Gegevens van Nicolai Abildgaard in de Deense volkstelling van 1787 (klik om te vergroten)

Deze collectie wordt aangeboden in samenwerking met de Deense rijksarchiefdienst (Rigsarkivet).

Volkstelling Denemarken 1801

Deze volkstelling, gehouden op 1 februari 1801, bevat de gegevens van 943.680 personen. De volkstelling van 1801 had evenals de volkstelling van 1787 alleen betrekking op het Koninkrijk Denemarken. In de hertogdommen Sleeswijk en Holstein vond geen census plaats.

Dit is de record van Andreas Hallander, een Deense architect en timmerman.

Historical Records 1801 Denmark Census Record of Andreas Hallander
Gegevens van Andreas Hallander in de Deense volkstelling van 1801 (klik om te vergroten)

Na de grote brand van 1795 hielp Hallander bij de wederopbouw van Kopenhagen. Zijn unieke bouwstijl leverde een bijdrage aan de architectuur van de Deense Gouden Eeuw.

Historical Records 1801 Denmark Census Record: Apartment building designed by Andreas Hallander designed post
Een door Andreas Hallander ontworpen flatgebouw

Tot slot

Al deze geactualiseerde collecties zijn nu beschikbaar via MyHeritage SuperSearch™. Het doorzoeken van deze records is gratis. Om de gegevens uit deze collecties te bekijken en ze in uw stamboom op te slaan is een MyHeritage Data-abonnement vereist. We hopen dat u veel plezier beleeft aan het doorzoeken van de nieuwe records. We zijn benieuwd naar wat u hebt ontdekt. Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder!

Plaats een reactie

Het e-mailadres blijft privé en wordt niet gepubliceerd