MyHeritage publiceert 359 miljoen aanvullende historische gegevens uit Frankrijk

MyHeritage publiceert 359 miljoen aanvullende historische gegevens uit Frankrijk

Het doet ons veel genoegen om de publicatie aan te kondigen van 359 miljoen aanvullende historische gegevens, afkomstig uit collecties van de Franse burgerlijke stand – waaronder geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten – en uit een collectie Franse naturalisatiedocumenten. Dit is onze derde update van de Franse historische gegevenscollecties sinds half oktober 2021, waarin we in totaal 844 miljoen records uit 15 historische collecties hebben toegevoegd. Al deze gegevens waren voorheen uitsluitend beschikbaar via Filae, een toonaangevend Frans genealogiebedrijf dat we onlangs hebben overgenomen. De nieuwe collecties vormen een aanvulling op de enorme schat aan Franse gegevens, afkomstig uit de belangrijkste akten van de burgerlijke stand, volkstellingen, militaire dossiers en begrafenisakten. MyHeritage is daarmee een essentiële bron voor alle mensen die onderzoek doen naar hun Franse roots.

Hieronder vindt u meer informatie over de nieuwe collecties.

CollectieBeschrijving Aantal recordsLink om te zoeken

Frankrijk, Vitale Gegevens Index

Een index van geselecteerde geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens in Frankrijk357,634,212 recordsNu de collectie doorzoeken

Frankrijk, Naturalisaties, 1900–1963

Een index van Franse naturalisatiegegevens van 1900 to 19631,749,377 recordsNu de collectie doorzoeken

Frankrijk, Vitale Gegevens Index

Deze verzameling van ruim 357 miljoen records is een index van Franse geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens van de zestiende tot de twintigste eeuw. De geboortegegevens bevatten de naam van het kind, de geboortedatum en -plaats en de namen van de ouders. De huwelijksgegevens bevatten de naam van de bruid en de bruidegom, de datum en plaats van het huwelijk en de namen van de ouders. De overlijdensgegevens bevatten de naam van de overledene en de datum en plaats van overlijden.

De collectie Frankrijk, Vitale Gegevens Index vormt de perfecte aanvulling op de enorme gegevenscollecties die MyHeritage vorige maand heeft gepubliceerd: Frankrijk, kerkelijke dopen en burgerlijke geboorten, Frankrijk, Kerkelijke huwelijken en Burgerlijke huwelijken, en Frankrijk, Kerkelijke begrafenissen en Burgerlijke overlijdens. De verzamelingen geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens zijn afkomstig van kerkelijke en burgerlijke instanties. De Vitale Gegevens Index is afkomstig van verschillende genealogische genootschappen in Frankrijk. Hoewel de gegevens uit de achttiende en negentiende eeuw elkaar gedeeltelijk overlappen, biedt Frankrijk, Vitale Gegevens Index vaak meer details, zoals extra datums, plaatsen en de namen van meer verwanten. Bovendien bevat de collectie meer gegevens uit de zestiende, zeventiende en twintigste eeuw, wat de mogelijkheid biedt om uw wortels tot dieper in de Franse geschiedenis te volgen. De collectie Frankrijk, Vitale Gegevens Index bevat echter geen afbeeldingen van gescande documenten.

Naast de geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens bevat deze collectie diverse andere gegevens over belangrijke levensgebeurtenissen. In verband met geboorten kunt u bijvoorbeeld erkenningen, afschriften, doopsels en adopties vinden. In verband met huwelijken vindt u huwelijkscontracten, verlovingen, huwelijksbannen, aantekeningen van verzet tegen een huwelijk, huwelijksrehabilitaties, afschriften, nietigverklaringen en echtscheidingen. In verband met sterfgevallen kunt u onder meer gesneuvelde militairen, testamenten, overlijdensberichten, doodgeborenen, afschriften en begrafenisakten vinden.

Afhankelijk van de regio en de periode kan de index zelfs nog meer informatie bevatten, zoals de leeftijd van de ouders voor geboortegegevens, de geboortedatum (of leeftijd) en de geboorteplaats van de bruid en de bruidegom voor huwelijksgegevens en de geboortedatum (of leeftijd) en de geboorteplaats van de overledene voor overlijdensgegevens.

De collectie bevat ook geselecteerde afschriften van volkstellingen, tienjaarlijkse tabellen en andere officiële Franse archiefstukken.

Doorzoek de collectie Frankrijk, Vitale Gegevens Index

Frankrijk, Naturalisaties, 1900–1963

Deze collectie van 1,7 miljoen records bevat een index van Franse naturalisatiegegevens uit de twintigste eeuw. De gegevens bevatten de naam, geboortedatum en -plaats van de persoon en de datum van de naturalisatieverklaring. De collectie is een index van naturalisaties en bevat geen afbeeldingen van gescande documenten.

De tussen 1900 en 1931 goedgekeurde naturalisatieverzoeken werden gepubliceerd in het Bulletin des Lois (Bulletin der Wetten). Vanaf 1924 werden ze bekendgemaakt in het Journal officiel de la République française (Staatsblad van de Franse Republiek).

Doorzoek de collectie Frankrijk, Naturalisaties, 1900–1963

Voorbeeldrecords

De Vitale Gegevens Index bevat de overlijdensgegevens van de beroemde impressionistische schilder Pierre-Auguste Renoir. We vinden er zijn geboortedatum en -plaats, zijn overlijdensdatum en -plaats, de namen van zijn ouders en de gegevensbron.

Death record of Pierre Auguste Renoir [Credit: MyHeritage France, Vital Records Index]

Overlijdensakte van Pierre-Auguste Renoir [Bron: MyHeritage, Frankrijk, Vitale Gegevens Index]

In de collectie Frankrijk, Naturalisaties is interessante informatie te vinden over de modeontwerper Pierre Cardin. Pierre werd in Italië geboren als Pietro Costante Cardin en verhuisde als kind met zijn familie naar Frankrijk. We vinden er zijn geboortedatum en -plaats en de datum en het land van naturalisatie. Ook lezen we de aantekening dat Cardin minderjarig was ten tijde van zijn naturalisatie. Hij was toen 14 jaar.

Naturalization record of Pierre Cardin [MyHeritage France, Naturalizations, 1900–1963]

Naturalisatiegegevens van Pierre Cardin [Bron: MyHeritage, Frankrijk, Naturalisaties, 1900-1963]

Samenvatting

De nieuwe Franse collecties die we deze week op MyHeritage hebben toegevoegd zijn, samen met de collecties die we in de afgelopen twee maanden hebben gepubliceerd, van onschatbare waarde voor iedereen die meer over zijn Franse wortels te weten wil komen. Na de overname van Filae bevatten de Franse collecties op MyHeritage 844 miljoen historische gegevensrecords van bijna elk type en uit alle Franse departementen. Dit biedt genealogieliefhebbers alle mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de levens van hun Franse voorouders.

Het doorzoeken van de collecties op MyHeritage is gratis. Om deze records te bekijken of in uw stamboom op te slaan, is een Data- of Compleet abonnement vereist. Als u een stamboom op MyHeritage hebt, dan waarschuwt onze Record Matching-technologie u automatisch als er matches zijn tussen records in nieuwe collecties en uw verwanten.

Veel plezier met de nieuwe collecties!