Introductie cM Explainer™ om relaties tussen DNA matches nauwkeuriger te voorspellen

Introductie cM Explainer™ om relaties tussen DNA matches nauwkeuriger te voorspellen

Een van de belangrijkste voordelen van het doen van een DNA test zijn de matches die u ontvangt. DNA matches onthullen veel familieleden die u nog niet kende, op basis van gedeeld DNA dat is geërfd van gemeenschappelijke voorouders. De relaties met uw DNA matches kunnen echter soms verwarrend zijn. Dit heeft tot gevolg dat veel gebruikers niet begrijpen hoe ze verwant zijn aan de meeste van hun DNA matches, wat hen ervan weerhoudt de matches te gebruiken om onderzoek naar hun familiegeschiedenis verder te helpen en nieuwe ontdekkingen te doen.

We zijn verheugd om vandaag de introductie van cM Explainer™ aan te kondigen: een innovatieve, gratis nieuwe functie op MyHeritage die familierelaties tussen DNA matches met hoge nauwkeurigheid inschat. Dit helpt bij de uitdaging om relaties met DNA matches te begrijpen. Voor elke DNA match voorspelt cM Explainer™ de mogelijke relaties tussen de twee personen, toont de respectievelijke waarschijnlijkheden van elke relatie, schat wie hun meest recente gemeenschappelijke voorouder(s) zouden kunnen zijn, en geeft een diagram weer dat hun relatiepad laat zien.

DNA-matches worden gekenmerkt door de hoeveelheid gedeeld DNA tussen twee individuen, gemeten met behulp van een eenheid van genetische afstand die centimorgans (cM) wordt genoemd. cM Explainer™ is uniek in de manier waarop het zowel de centimorgan-waarde als de leeftijden van de twee individuen (indien bekend) gebruikt om zijn voorspellingen te verfijnen. Daardoor is MyHeritage de enige grote genealogie-speler die relatievoorspellingen op dit detailniveau en nauwkeurigheid aanbiedt.

cM Explainer™ is volledig geïntegreerd in het MyHeritage-platform om licht te werpen op elke DNA match die op MyHeritage wordt gevonden. Het is ook gratis beschikbaar als een op zichzelf staand hulpmiddel voor personen die met andere DNA-aanbieders hebben getest.

Hoe werkt cM Explainer™

cM Explainer™ is ontwikkeld door MyHeritage in samenwerking met Larry Jones, ontwikkelaar van de cM Solver-technologie. We hebben deze technologie exclusief van Jones gelicentieerd. Ons Science-team heeft deze gedurende een periode van vijf maanden verder verbeterd, om een toonaangevende oplossing voor genetische genealogie te creëren die exclusief is voor MyHeritage. Tot de verbeteringen behoren een leeftijdsalgoritme dat is ontwikkeld door het Science-team van MyHeritage. Dat verbetert de voorspelling aanzienlijk door de waarschijnlijkheid van elke mogelijke relatie aan te passen, en een gelikte gebruikersinterface die mogelijke relaties en hun waarschijnlijkheid weergeeft. cM Explainer™ bevat handige functies, zoals de mogelijkheid om voorspellingen te filteren op volledige en halve relaties, en om de waarschijnlijke meest recente gemeenschappelijke voorouder(s) (MRGV) van een match weer te geven.

De leeftijden van de twee personen die een match hebben, spelen een belangrijke rol bij het voorspellen van hun relatie. Ze helpen onmogelijke relaties uit te sluiten en kansen aan te passen wanneer meerdere relaties mogelijk zijn. Halfbroers en -zussen delen bijvoorbeeld doorgaans dezelfde hoeveelheid DNA als een grootouder en kleinkind. Maar als de twee mensen in dezelfde leeftijdscategorie vallen, zijn ze waarschijnlijk halfbroers en -zussen. Als ze 60 jaar uit elkaar liggen, is de kans groter dat ze grootouder en kleinkind zijn. Andere relaties kunnen mogelijk zijn voor dezelfde hoeveelheid gedeeld DNA, zoals oom en neef. Het kennen van de leeftijden kan helpen bepalen welke relatie waarschijnlijker is. In veel gevallen maken de leeftijden geen eenduidige selectie, maar ze beïnvloeden de waarschijnlijkheid van elke mogelijke relatie en bieden nuttige voorspellingen die u kunt toepassen op uw onderzoek.

Om de nauwkeurigheid van de relatievoorspellingen te maximaliseren, ontwikkelde het Science-team van MyHeritage een leeftijdsalgoritme door eerst de verdeling van het leeftijdsverschil tussen ouders en kinderen en broers en zussen te onderzoeken (afzonderlijk berekend voor volle en halfbroers en -zussen). Dit is gebaseerd op uitgebreid onderzoek met behulp van empirische geaggregeerde gegevens van stambomen.

We hebben verdere verdelingen in leeftijdsverschil voor alle andere relaties afgeleid door die voor ouders, broers en zussen en kinderen te combineren langs een standaard genealogisch pad. De verdeling van het leeftijdsverschil tussen een oom en zijn neef (zie onderste grafiek hieronder) wordt bijvoorbeeld geschat door alle potentiële leeftijden van de ouder van de neef mee te nemen en vervolgens het leeftijdsverschil tussen de neef en zijn ouder op te tellen (zie middelste grafiek) en het leeftijdsverschil tussen de ouder en de oom (zie bovenste grafiek). In de onderstaande grafieken kunt u zien dat het gemiddelde leeftijdsverschil voor de ouder, de oom/tante en de neef van de ouder vergelijkbaar is, maar dat de verdeling meer verspreid is voor de oom/tante, en nog meer voor de neef van de ouder vanwege de extra leeftijdsverschillen tussen broers en zussen. Meer in het algemeen stelt het gebruik van het leeftijdsverschil ons in staat om sommige relaties uit te sluiten en nauwkeurigere waarschijnlijkheden toe te kennen aan de resterende mogelijke relaties. Aangezien gedeeld DNA en leeftijdsverschil elkaar aanvullen, levert deze methode betere resultaten op dan alleen gedeeld DNA. Het is zelfs nuttig wanneer slechts de leeftijd van één persoon bekend is.

Empirical age difference distributions

Empirische verdelingen van leeftijdsverschillen voor volle broers en zussen (boven), ouder (midden) en oom/tante en neef van ouder (onder)

Een game changer voor genetische genealogie

Bestaande tools voor het voorspellen van relaties suggereren vaak een reeks mogelijke relaties die te breed is om bruikbaar te zijn, zoals “neef in de derde tot vijfde graad”. Of ze sommen veel relaties op met dezelfde waarschijnlijkheid, waardoor de gebruiker in de war raakt. cM Explainer™ vereenvoudigt de voorspellingen aanzienlijk door rekening te houden met de leeftijd van elke match en door aan elke relatie een unieke waarschijnlijkheid toe te kennen. MyHeritage vermindert verder de verwarring door ambigue relatietermen te vermijden die door andere tools worden gebruikt, zoals “neef of nicht eenmaal verwijderd” (soms geschreven in overdreven technische codes zoals “1C1R”), en vervangt ze in plaats daarvan door duidelijke relaties zoals “eerstegraads neef van de ouder”. of “kind van een volle neef/nicht”, al naar gelang het geval.

cM Explainer™ biedt duidelijke eenzijdige relaties die genderbewust zijn, zoals “tante” in plaats van wederkerige relaties zoals “tante/oom/nicht/neef” die andere tools bieden.

Bijvoorbeeld, in een DNA-match waarbij er 1.600 cM gedeeld DNA is tussen twee mensen van 35 en 40 jaar oud, zal MyHeritage de gebruiker simpelweg vertellen dat de match hoogstwaarschijnlijk een halfbroer of -zus is met een waarschijnlijkheid van 90,4%. Terwijl andere tools met een waarschijnlijkheid van 100% aangeven, dat de match een van de volgende mogelijke relaties heeft: grootouder, tante of oom, halfbroer of -zus, nicht of neef, of kleinkind, waardoor de gebruiker verbijsterd achterblijft. Dit maakt cM Explainer™ het handigste hulpmiddel voor het voorspellen van relaties tussen DNA matches op de markt, of u nu net begint of een ervaren genetische genealoog bent.

Het gebruik van cM Explainer™ voor MyHeritage DNA Matches

Voor gebruikers die DNA-resultaten op MyHeritage hebben, selecteer “DNA-matches” op het tabblad DNA op de hoofdnavigatiebalk.

Accessing DNA Matches

Toegang tot DNA Matches (klik om te vergroten)

De pagina bevat al uw DNA-matches. Elke DNA Match-kaart toont een of meer waarschijnlijke relaties tussen u en een match. Dit vervangt het bredere bereik van ‘Geschatte relaties’ dat eerder verscheen.

probable relationships for DNA Matches

DNA Match lijst toont waarschijnlijke relaties (klik om te vergroten)

Om meer informatie over een waarschijnlijke relatie te krijgen, klikt u erop (bijvoorbeeld de relatie gemarkeerd met een groene rechthoek in de bovenstaande schermafbeelding). Er verschijnt een pop-up met alle mogelijke relaties geschat door MyHeritage, en hun respectievelijke waarschijnlijkheden.

possible relationship pop-up

Mogelijke relaties tussen Cathy Werner en Laura Smith (klik om te vergroten)

De waarschijnlijke relatie geeft aan hoe de match verwant is aan u. Als er ’tante’ staat, betekent dit dat de match uw tante is, niet dat u de tante van de match bent.

Meer informatie over mogelijke relaties vindt u op de ‘Bekijk DNA match’ pagina. Om daar te komen, klikt u op de knop “DNA matches” (met rode rechthoek gemarkeerd in de bovenstaande schermafbeelding van de DNA-matchlijst).

Review DNA Match page listing possible relationships

De pagina ‘Bekijk DNA Match’ met mogelijke relaties (klik om te vergroten)

Er is een nieuw onderdeel toegevoegd aan de pagina Bekijk DNA Match, genaamd “Mogelijke verwantschap”. Het laat zien hoe deze persoon die uw DNA-match is, aan u verwant zou kunnen zijn, samen met de waarschijnlijkheid voor elke relatie en de meest recente gemeenschappelijke voorouder(s). Deze term, vaak afgekort tot MRGV, is de dichtstbijzijnste gemeenschappelijke voorouder van wie u en uw DNA-match rechtstreeks afstammen. Dit kan een enkele voorouder of een paar zijn, afhankelijk van hoe de match met u verwant is. In een volledige relatie zal de MRGV een voorouderpaar zijn en in een halve relatie zal het een enkele voorouder zijn. Bijvoorbeeld: met een volle neef of nicht is uw MRGV uw grootvader en grootmoeder. Maar met een halfbroer of -zus is uw MRGV een van de ouders, niet allebei.

De lijst met mogelijke relaties geeft de top 4 relaties weer, gerangschikt in aflopende volgorde op basis van hun kansen. Klik op “Toon meer relaties plus diagram” om andere mogelijke relaties met een lagere waarschijnlijkheid te bekijken, evenals een diagram dat de paden naar die mogelijke relaties toont.

Top possible relationships and a link to view all of them

Meest belangrijke mogelijke relaties en een link om ze allemaal te bekijken (klik om te vergroten)

Het diagram van mogelijke relaties toont de relatiepaden naar de DNA match, samen met de waarschijnlijkheid voor elke relatie.

Diagram of possible relationships

Diagram van mogelijke relaties (klik om te vergroten)

Gebruik de het uitklapmenu rechtsboven om het diagram volledige verwantschap, halve verwantschap of alle verwantschappen weer te laten geven. Deze mogelijkheid is uniek voor MyHeritage en stelt u in staat om u te concentreren op specifieke soorten verwantschappen.

Filtering the diagram by relationship type

Diagram filteren op soort verwantschap (klik om te vergroten)

De reden dat we deze selectiemogelijkheid hebben gegeven, is om het diagram te vereenvoudigen. De kansen tellen altijd op tot 100%, maar als u alleen volledige verwantschappen of slechts halve verwantschappen bekijkt, worden sommige mogelijke verwantschappen mogelijk niet weergegeven en zullen de getoonde waarschijnlijkheden minder dan 100% bedragen.

In het bovenstaande voorbeeld zijn er 4 opties voor volledige verwantschappen, de meest waarschijnlijke is een achterneef met een waarschijnlijkheid van 85%. Als u “Halve verwantschappen” selecteert in het keuzemenu, worden 3 extra opties weergegeven met een veel lagere waarschijnlijkheid.

Viewing half relationships

Halve verwantschappen bekijken (klik om te vergroten)

Als u “Alle relaties” selecteert in het keuzemenu, worden alle 7 mogelijke verwantschappen weergegeven, samen met hun waarschijnlijkheid, zoals hieronder weergegeven.

Viewing all possible relationships

Alle verwantschappen bekijken (klik om te vergroten)

Een ander uniek kenmerk van cM Explainer™ is de mogelijkheid om MRGV-kansen te tonen. Elke MRGV-kans is de algehele kans dat u en deze DNA match een specifieke meest recente gemeenschappelijke voorouder (MRGV) delen. Om waarschijnlijkheden voor MRGV te bekijken, klikt u op het onderstaande selectievakje, gemarkeerd met een rode rechthoek. De MRGV-kansen zijn gemarkeerd met een groene rechthoek.

Showing MRCA probabilities

MRGV kansen weergave (klik om te vergroten)

In dit voorbeeld is de MRCA zeer waarschijnlijk uw overgrootouders met een waarschijnlijkheid van 85%. Merk op dat de MRCA wordt beschreven op basis van de relatie met u, niet uw DNA-match. Uw overgrootouders kunnen bijvoorbeeld verder verwijderde voorouders zijn voor uw DNA match, zoals betovergrootouders.

De voorbeelden die hierboven werden getoond, zijn voor een geval waarin de leeftijden van u en uw DNA match bekend zijn. Hoewel cM Explainer™ de meest nauwkeurige relatievoorspellingen geeft wanneer de leeftijden van beide individuen bekend zijn, kan het ook relaties met kansen voorspellen in gevallen waarin slechts de leeftijd van één persoon bekend is, of geen van beide leeftijden bekend zijn (hoewel onwaarschijnlijk, omdat u altijd uw eigen leeftijd weet en de leeftijd van een persoon wiens DNA-kit u beheert). Sommige gebruikers kiezen ervoor om hun leeftijd niet in hun account op te geven. Anderen markeren hun leeftijd misschien als privé, dus de leeftijd van een DNA match is niet altijd bekend.

Onder de lijst met mogelijke relaties staat uitgelegd hoe de voorspellingen zijn berekend. Als er slechts één leeftijd bekend is, wordt dat vermeld, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Relationship predictions for a single age

Relatievoorspellingen wanneer slechts één leeftijd bekend is (klik om te vergroten)

De cM Explainer™ gebruiken als op zichzelf staande tool

Naast het bekijken van cM Explainer™-voorspellingen voor DNA kits die op MyHeritage staan, hebben we een op zichzelf staande tool toegevoegd zodat personen met DNA-resultaten van andere aanbieders ook kunnen profiteren van cM Explainer™. Deze op zichzelf staande tool is gratis en kan worden gebruikt, zonder dat u zich zelfs hoeft aan te melden bij MyHeritage.

Om hiermee aan de slag te gaan, bezoekt u myheritage.com/cm. U heeft ook toegang tot de tool door “DNA Hulpmiddelen” te selecteren in DNA menu in de hoofdnavigatie, of door de tab “DNA Hulpmiddelen” te kiezen op elke pagina van uw DNA resultaten.

DNA Tools tab

De tab ‘DNA Hulpmiddelen’ (klik om te vergroten)

Er wordt een nieuwe kaart weergegeven voor de cM Explainer™-tool. Klik op de knop “Onderzoek” op die kaart om toegang te krijgen tot de tool.

DNA Tools page

Toegang tot cM Explainer™ vanaf de pagina DNA Hulpmiddelen (klik om te vergroten)

Standalone cM Explainer™


cM Explainer™ als op zichzelf staande tool (klik om te vergroten)

Voer de hoeveelheid gedeeld DNA in tussen twee matches en hun respectievelijke leeftijden, indien bekend. Als u een van de leeftijden niet kent, of niet beide leeftijden kent, is dat prima. cM Explainer™ kan nog steeds de relatiekansen berekenen. De voorspelling van de relatie zal echter beter zijn wanneer u wel de leeftijden invoert. Dus als u in contact bent met een DNA-match waarvan de leeftijd niet bekend is, vraag die persoon dan gewoon naar zijn of haar leeftijd en leg uit waarom u die nodig heeft. U kunt het dan gebruiken in de op zichzelf staande cM Explainer™.

cM Explainer results

Mogelijke verwantschappen bekijken in de cM Explainer™ stand-alone tool (klik om te vergroten)

De gebruikersinterface voor de cM Explainer™ tool is vrijwel identiek aan die eerder werd getoond.

In het volgende voorbeeld met 500 cM is de leeftijd van slechts één persoon bekend en levert de tool nog steeds resultaten met een hoge waarschijnlijkheid: deze match is de neef of nicht van een ouder, met een waarschijnlijkheid van 73,1%.

Results when only one age is known

Resultaten wanneer slechts één leeftijd bekend is (klik om te vergroten)

Het is gratis!

De cM Explainer™ is een gratis functie en is beschikbaar voor iedereen met DNA-resultaten op MyHeritage. Het is ook beschikbaar als een gratis zelfstandige tool voor niet-MyHeritage-gebruikers op myheritage.com/cm.

Endogamie en pedigree collapse

In sommige situaties kan de relatie met een DNA-match ingewikkelder zijn. Wanneer er sprake is van endogamie of ‘pedigree collapse’ (een specifiek geval wanneer twee genetisch verwante mensen samen kinderen krijgen) hebben de twee individuen mogelijk gedeeld DNA van meerdere gemeenschappelijke voorouders en zouden ze daarom een grotere hoeveelheid gedeeld DNA hebben (een hogere cM-waarde) dan verwacht voor dezelfde relatie. Om een toename in complexiteit en verwarring te voorkomen, gaat cM Explainer™ ervan uit dat er geen sprake is van endogamie of ‘pedigree collapse’. Meer ervaren genetische genealogen moeten hiermee rekening houden bij het beoordelen van de relatievoorspellingen van cM Explainer™.

Tot slot

Bij MyHeritage wijden we ons aan het ontwikkelen van nieuwe functies en tools om het onderzoek naar uw familiegeschiedenis te helpen verbeteren. Op het gebied van DNA-testen willen we u helpen om uw DNA-matches beter te begrijpen. cM Explainer™ is een krachtige toevoeging aan ons productaanbod die deze missie bevordert door veel van het giswerk weg te nemen, dat voorheen nodig was om de mogelijke verwantschap met uw DNA matches te analyseren.

Dit maakt cM Explainer™ een game changer voor genetische genealogie.

Verken uw DNA-matches vandaag nog of probeer de cM Explainer™-tool om nieuwe ontdekkingen over uw matches te doen. Veel plezier!