Nieuwe historische gegevens toegevoegd in november 2018

Nieuwe historische gegevens toegevoegd in november 2018

Het doet ons een genoegen u te kunnen melden dat we meer dan 51 miljoen historische gegevens aan SuperSearch™ hebben toegevoegd sinds onze laatste update in oktober!

We hebben onder meer twee zeer populaire collectie bijgewerkt: Zweedse huishoudsonderzoeksboeken, 1860-1947 en Huwelijken New York City, 1950-2017. Deze update bevat ook 20 volledig nieuwe collecties, waaronder 15 collecties van Amerikaanse kranten.

Hieronder vindt u een overzicht van alle records die sinds de update van oktober 2018 zijn toegevoegd.

Collectie
Omschrijving
Aantal gegevens
Exclusief bij MyHeritage
Link om te zoeken
Zweedse huishoudsonderzoeks-boeken, 1860-1947 bijgewerkt
De collectie bevat informatie over geboortedata, huwelijken, sterfgevallen, verhuizingen etc. voor de jaren 1930-1947.
17.047.768 nieuwe records voor een totaal van 104.449.108 records in de collectie
Niet exclusief
Nu collectie doorzoeken

Huwelijken New York City, 1950-2017
Een index van huwelijksvergunningen die zijn gedeponeerd bij de New York State Clerk Offices in de periode 1950-2017. De index bevat de voornamen en achternamen van zowel de bruid als de bruidegom, het jaar van de vergunningsaanvraag en het dossiernummer van de staat.

9,515,366 gegevens
Niet exclusief
Nu collectie doorzoeken

West Virginia geboorte index, 1853-1914
Een index van geboorteaangiften die zijn gedeponeerd bij de West Virginia State Clerk Offices in de periode 1853-1914. De index bevat de voornamen en achternamen van het kind, de vader, de moeder, het geboortejaar en het dossiernummer van de staat.

3,172,114 gegevens
Niet exclusief
Nu collectie doorzoeken

Overlijdensindex Ohio, 1913-1944 en 1954-1963
Een index van overlijdensaangiften die zijn gedeponeerd bij de Ohio State Clerk Offices in de periode 1913-1944 en 1954-1963. De index bevat de voornaam en achternaam van de overledene, het overlijdensjaar en het dossiernummer van de staat..

3,007,161 gegevens
Niet Exclusief
Nu collectie doorzoeken

Index Naturalisatieverzoeken VS, Northern Illinois, 1840-1950
Een index van naturalisatieverzoeken die zijn gedeponeerd bij de Northern Illinois Circuit Court in de periode 1840-1950.
1,491,656 gegevens
Niet exclusief
Nu collectie doorzoeken

Index Naturalisatieverzoeken VS, New England, 1791-1906
Een index van naturalisatiedocumenten die zijn ingediend bij rechtbanken in de staten Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont in de periode 1791-1906.
615,903 gegevens
Niet exclusief
Nu collectie doorzoeken

Queensland School Pupils Index, deel 5
Deze collectie bevat namen van leerlingen van 171 scholen in Queensland, Australië, voor de periode 1866-1906.
450,748 gegevens
Niet exclusief
Nu collectie doorzoeken

Washington kranten, 1855-2009

Een overzicht van nieuwsbladen die van 1855 tot 2009 in verschillende steden en plaatsen in de staat Washington zijn gepubliceerd van 1855 tot 2009
3,666,501 pagina's in 83 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

North Carolina Kranten, 1852-2009
Zoals hierboven, voor North Carolina, van 1852 tot 2009.
2,699,469 pagina's in 15 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Alabama Kranten, 1870-2009
Zoals hierboven, voor Alabama, van 1870 tot 2009.
2,215,485 pagina's in 12 kranten
Gedeeltelijk Exclusive
Nu collectie doorzoeken

Georgia Kranten, 1881-2009
Zoals hierboven voor Georgia, van 1881 tot 2009.
2,169,917 pagina's in 27 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

California Kranten, 1847-2009
Zoals hierboven, voor Californië, van 1847 tot 2009.
2,166,290 pagina's in 55 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Missouri Kranten, 1845-2009
Zoals hierboven, voor Missouri, van 1845 tot 2009.
2,088,228 pagina's in 21 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

South Carolina Kranten, 1787-2009
Zoals hierboven, voor South Carolina, van 1787 tot 2009.
1,953,592 pagina's in 16 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Oregon Kranten, 1867-2009
Zoals hierboven voor Oregon, van 1867 tot 2009.
1,584,745 pagina's in 12 kranten
Gedeeltelijk Exclusive
Nu collectie doorzoeken

Utah Kranten, 1850-2003
Zoals hierboven, voor Utah, van 1850 tot 2003.
1,194,866 pagina's in 2 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Michigan Kranten, 1817-2009
Zoals hierboven voor Michigan, van 1817 tot 2009.
1,141,972 pagina's in 50 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Iowa Kranten, 1837-2009
Zoals hierboven voor Iowa, van 1837 tot 2009.
1,072,387 pages in 61 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Virginia Kranten, 1792-2008
Zoals hierboven voor Virginia, van 1792 tot 2008.
872,907 pagina's in 29 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Arizona Kranten, 1866-2009
Zoals hierboven voor Arizona, van 1866 tot 2009.
870,093 pagina's in 26 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Idaho Kranten, 1894-2009
Zoals hierboven voor Idaho, van 1894 tot 2009.
680,126 pagina's in 20 kranten
Gedeeltelijk exclusief
Nu collectie doorzoeken

Zweedse Huishoudsonderzoeksboeken, 1860-1947

Onlangs hebben we meer dan 17 miljoen nieuwe records toegevoegd aan de Zweedse huishoudsonderzoeksboeken uit de periode 1930-1947, waardoor de collectie in totaal 104.449.108 historische gegevens omvat. Als uw voorouders uit Zweden komen, is deze collectie van essentieel belang, omdat het de primaire bron is voor onderzoek naar het leven van personen en gezinnen in de parochies van Zweden vanaf het einde van de zeventiende eeuw tot de moderne tijd. Tot 1991 hield de Zweedse Kerk in de Zweedse huishoudsonderzoeksboeken gegevens bij over geboortedatums, huwelijken, sterfgevallen, verhuizingen etc.

Lees deze blogpost om meer te weten te komen over deze opmerkelijke collectie of duik direct in de collectie Zweedse huishoudsonderzoeksboeken, 1860-1947.

Huwelijken New York City, 1950-1995

Deze update voegt 1.633.136 nieuwe historische gegevens toe aan de bestaande 7.882.294 historische gegevens in deze collectie. De index bevat nu meer dan 4 miljoen huwelijksvergunningen die in de periode 1950-2017 zijn gedeponeerd bij de New York City Clerk Offices van de vijf wijken van New York City. Naast informatie over de bruid en bruidegom bevat de collectie Huwelijken New York City aanvullende informatie: geboortedatums, geboorteplaatsen, beroepen en of de echtelieden ten tijde van het huwelijk alleenstaand, gescheiden, weduwe of weduwnaar waren. Het is vaak mogelijk om meer gegevens over de families van de bruid en bruidegom te verzamelen aan de hand van de namen en geboorteplaatsen van de ouders. Houd er rekening mee dat huwelijksvergunningen die ouder zijn dan 50 jaar als openbare documenten worden geclassificeerd. Ze zijn beschikbaar voor alle onderzoekers. Voor huwelijksgegevens uit de afgelopen 50 jaar gelden beperkingen. Ze zijn alleen in bepaalde omstandigheden beschikbaar.

Uit deze collectie is de huwelijksvergunning van Eunice Kennedy en Robert Sargent Shriver jr. afkomstig. Getoond worden het nummer van hun huwelijksvergunning, de locatie en het jaar van hun huwelijk.

Historical records: Eunice Kennedy and Robert Sargent Shriver, Jr. at their wedding. [PhotoCredit: Bettmann/CORBIS]

Eunice Kennedy en Robert Sargent Shriver jr. op hun bruiloft. [Bron foto: Bettmann/CORBIS]

Lees onze blogpost over deze collectie of doorzoek de collectie Huwelijken New York City, 1950-2017 direct.

West Virginia geboorte index, 1853-1914

De index van geboorten in West Virginia is een compendium van 3.172.114 records uit de periode 1853-1914. De index wordt aangeboden door de West Virginia Division of Culture and History en bevat de naam van het kind, de geboorteplaats en de namen van de ouders. Eerdere records laten alleen het geboortejaar zien, latere records bevatten de volledige geboortedatum. De afbeeldingen die tot de collectie behoren, bieden aanvullende informatie over de ouders, zoals hun leeftijd en geboorteplaatsen.

Vanaf 1853 (en soms al sinds het einde van de achttiende eeuw) werden door elk van de 55 county’s van Virginia en West Virginia geboortegegevens verzameld, waardoor de collectie niet eenvormig is. Sommige county’s hadden hiaten in hun gegevensverzameling of kenden privacybeperkingen. In sommige jaren zijn gegevens verloren gegaan. De gegevensverzameling werd uniformer vanaf 1917. Toen begon de afdeling Vital Registration van het ministerie van Volksgezondheid van West Virginia met de uitgifte van officiële geboortecertificaten uit naam van de staat.

De omschrijving van de collectie biedt meer informatie over de gegevens voor iedere county.

Hieronder ziet u de record van Harley Orrin Staggers (1907-1991). Harley was de afgevaardigde voor West Virginia’s 2nd congressional district. Hij diende van 1949 tot 1981 zestien ambtstermijnen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De record laat zien dat hij op 3 augustus 1907 is geboren in Cabin Run, Mineral County, West Virginia, als kind van J.K. en Fannie Staggers.

Historical records: West Virginia Birth Index record of Harley Orrin Staggers (click to zoom)

De vermelding voor Harley Orrin Staggers in de index van geboorten in West Virginia (klik om te vergroten)

Doorzoek de collectie West Virginia geboorte index, 1853-1914.

Overlijdensindex Ohio 1913-1944 en 1954-1963

De 3.007.161 records in deze collectie zijn afkomstig van: Ohio Department of Health Death Certificates (1913-1944 en 1954-1963), Stillborn Death Certificates (1913-1935 en 1942-1953) en Columbus Board of Health Death Certificates (1904-1908).

Overlijdensakten zijn waardevolle hulpmiddelen om de exacte naam van de overledene te achterhalen. De overlijdensdatum, de county van overlijden en het certificaatnummer kunnen ook informatie geven over het leven van de overledene.

Een uit de overlijdensindex van Ohio gelichte akte voor Roger Philip Bresnahan, een honkballer uit de Amerikaanse hoofdklasse die is opgenomen in de Hall of Fame. Bresnahan is op 4 december 1944 op 65-jarige leeftijd overleden in Lucas, Ohio.

Historical records: Roger Philip Bresnahan (1979- 1944) [Photo Credit: Library of Congress]

Roger Philip Bresnahan (1979-1944) [Bron foto: Library of Congress]

De Overlijdensindex Ohio 1913-1944 en 1954-1963 doorzoeken.

Index Naturalisatieverzoeken VS, Northern Illinois, 1840-1950 en New England 1791-1906

We hebben twee nieuwe Amerikaanse naturalisatie-indexen toegevoegd: de Index Naturalisatieverzoeken VS, Northern Illinois, 1840-1950 en de Index Naturalisatieverzoeken VS, New England, 1791-1906.

Index Naturalisatieverzoeken VS, Northern Illinois, 1840-1950 is een index van verzoekschriften voor naturalisatie die in de periode 1840-1950 zijn ingediend bij het Circuit Court van Northern Illinois en de Immigration and Naturalization Service (INS) van district 9.

De 1.491.656 records in deze collectie omvatten, naast Illinois, het INS-district 9, waartoe delen van noordwestelijk Indiana, oostelijk Iowa en zuidelijk en oostelijk Wisconsin behoorden.

Van 1840 tot 1906 waren de verzoekschriften over het algemeen voorzien van de naam van de indiener, de naam van de rechtbank, het registratienummer, het land van herkomst van de indiener en de naturalisatiedatum. Van 1906 tot 1950 bevatten de verzoekschriften aanvullende informatie, zoals het adres van de indiener, namen en adressen van eventuele getuigen, geboortedatum en datum en plaats van aankomst in de VS. Deze veranderingen weerspiegelen de algemene veranderingen in de manier waarop de verzoekschriften werden ingenomen. Vóór 1906 konden verzoekschriften om Amerikaans staatsburgers te worden, worden ingediend bij iedere rechtbank: plaatselijk, van de county, de staat of federaal. Na 1906 konden de verzoekschriften alleen bij de federale rechtbank worden ingediend.

De collectie Index Naturalisatieverzoeken VS, New England, 1791-1906 omvat 615.903 records. Het is een index van naturalisatiedocumenten die van 1791 tot 1906 zijn ingediend bij rechtbanken in de staten Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, en Vermont.

Deze gegevens weerspiegelen de geschiedenis van de Amerikaanse naturalisatiewetten. De eerste wet met betrekking tot het verkrijgen van het Amerikaanse staatsburgerschap, de naturalisatiewet van 1790, vereiste twee jaar verblijf en een beperkt staatsburgerschap voor vrije blanken van goede zeden. De naturalisatiewet van 1795 vereiste een verblijf van vijf jaar voor het aanvragen van het staatsburgerschap. De naturalisatiewet van 1798 breidde de verblijfsvereiste uit tot 14 jaar. In 1868, na de Amerikaanse Burgeroorlog, keurde het Congres het 14e Amendement goed, dat het staatsburgerschap toekent aan allen die in de VS geboren zijn, ongeacht de nationaliteit van hun ouders. De naturalisatiewet van 1870 breidde het naturalisatieproces verder uit tot “vreemdelingen van Afrikaanse geboorte en … personen van Afrikaanse afkomst”.

Hieronder vindt u het naturalisatiebewijs van John Muir, een Schots-Amerikaanse immigrant die een beroemde natuurbeschermer en auteur werd. Muir was bekend als de “Vader van de Nationale Parken”. Hij was onder meer betrokken bij de stichting van Yosemite National Park.

Historical records: Naturalization Record of John Muir (click to zoom)

Naturalisatiebewijs van John Muir (klik om te vergroten)

Doorzoek Index Naturalisatieverzoeken VS, Northern Illinois, 1840-1950 en New England 1791-1906 of lees verder over Amerikaanse naturalisatiegegevens.

Verenigde Staten – Kranten

Naast de al bestaande collecties hebben we 15 nieuwe Amerikaanse krantencollecties toegevoegd, wat ons krantenarchief op in totaal 24.376,578 records brengt. Deze update bevat kranten uit de staten Washington, North Carolina, Alabama, Georgia, Californië, Missouri, South Carolina, Oregon, Utah, Michigan, Iowa, Virginia, Arizona en Idaho.

Naast artikelen over belangrijke gebeurtenissen en activiteiten in de gemeenschappen, bevatten de krantencollecties ook geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, overlijdensberichten en societypagina’s.

Deze collectie bevat zowel de tekst als de gescande afbeelding van het krantenartikel. Als u in de collectie naar een bepaalde naam of naar een trefwoord zoekt, ziet u een lijst met artikelen en een afbeelding waarop de naam of het trefwoord is gemarkeerd. Nadat u de record hebt geselecteerd, kunt de afbeelding vergroten tot het volledige scherm. U kunt zo inzoomen om het oorspronkelijke, gescande artikel te lezen.

Dit overlijdensbericht van gouverneur Lurleen B. Wallace is afkomstig uit de krantencollectie voor Alabama. Lurleen Burns Wallace (1926-1968) werd geboren in Tuscaloosa, Alabama en was de eerste vrouw die tot gouverneur van Alabama werd verkozen. Het artikel uit The Tuscaloosa News is een eerbetoon aan Lurleen, die na een jaar als gouverneur aan kanker is overleden. Dominee John Vickers zegt in zijn grafrede: “Lurleen geloofde er heilig in dat ze de kracht zou vinden om te aanvaarden wat de wil van de Vader zou blijken te zijn.”

Historical records: Obituary of Lureen B. Wallace (click to zoom)

Overlijdensbericht van Lurleen B. Wallace, The Tuscaloosa News, Tuscaloosa, Alabama, 8 mei 1968 (klik om te vergroten)

Uit onze nieuwe krantencollectie voor Idaho is een artikel afkomstig uit het sportkatern van de krant Moscow-Pullman Daily News. Het is een artikel over de skikampioene Picabo Street tijdens de Olympische Spelen van 1998 in Nagano. Op 11 februari 1998 werd Picabo de eerste Amerikaanse skivrouw sinds 1952 die twee gouden medailles won.

Historical records: Newspaper article about Picabo Street (click to zoom)

Krantenartikel over Picabo Street, Moscow-Pullman Daily News, Moscow, Idaho, 11 februari 1998 (klik om te vergroten)

Doorzoek de 14 nieuwe en 37 bestaande collecties in onze krantencollecties voor de Verenigde Staten.

Tot slot

U kunt met MyHeritage SuperSearch™ gratis al deze interessante nieuwe collecties doorzoeken. Om de gegevens uit deze collecties te bekijken, ze in uw stamboom op te slaan of om Record Matches te bevestigen, is een MyHeritage Data-abonnement vereist.

Veel plezier bij het doorzoeken van deze collecties. Laat ons in de reacties hieronder weten wat u hebt ontdekt!